Lodrat didaktike të shumëpritura Pino

Lodrat Pino janë bërë prej druri natyror të cilësisë së lartë, të shëndetshëm dhe të certifikuar. Përmes tyre fëmijët, që foshnjë e deri në moshë shkollore, marrin njohuri të gjithanshme, si për shkronjat, numrat, natyrën, profesionet etj.

 

 
 
Artikujt tonë kryesorë
 
 

Artikuj shkollor

Tek ne do të gjeni të gjitha mjetet shkollore që i duhen nxënësit, çanta e deri te fletoret, bojërat, lapsat, gomat, ngjitësit, raportorët, kompaset...

 

Mjete didaktike

Për mësuesit e çdo niveli të mësimdhënies Albas Office ofron materiale të shumëllojshme didaktike që u nevojiten për lëndë të ndryshme.

 

Libra Shkollorë

Tekstet shkollore të miratuara nga Ministria e Arsimit të shtëpive kryesore botuese. Tekstet janë për të gjitha nivelet arsimore.

 <p></p>

Libra Artistike

Tek ne do të gjeni mjaft librat artistikë për fëmijë dhe të rritur, titujt e fundit dhe bestseller-at botërorë në gjuhën shqipe dhe të huaj...

 
Përshtypjet

Testimonials can be generated easily by custom post types. You can add unlimited testimonials.

Jane Doe | AlbasGroup

 
 
  • Albas Office është një kompani shqiptare e formuar me kapital të përbashkët mes shtëpisë botuese “Albas” dhe kompanisë shtetërore kroate “Narodne Novine”. Albas Office është një qendër shpërndarjeje, ku mund të gjesh gjithcka që ka lidhje vecanërisht me shkollat, por edhe me zyrat.